Om Aase-Hilde

Videopresentasjon kommer her.

Aase-Hilde Brekke

Aase-Hilde Brekke er pedagog, religionsviter, teaterviter, billedkunstner, filmskaper, forfatter og selvstendig forsker innenfor sosialpsykologiske emner som livsmestring, inkludering og estetiske læringsprosesser. Hun har jobbet og forelest på nasjonalt nivå for Norsk Kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kultur og omsorg, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Norske Kunstforeninger, Nasjonalmuseet, med flere. 

Brekke deltar i forskningsgruppen Filosofi, kunst og kultur, ved Oslo Met og i Nordic Art and Health Research network, og deltok tidligere i Buddhist Studies Group, ved UIO. Hun er Expert Member i ICOMOS International Committee on Intangible Cultural Heritage (ICICH), UNESCO. Hun har mottatt støtte til egne prosjekter en rekke ganger, bla. Norges Forskningsråd, UD, Kulturdepartmentet, Norsk Kulturråd, Norsk Kulturfond med flere.

Brekke har studert mindfulness, ulike meditasjonsformer og tibetansk rituell maskedans Cham, fra autentiske lærere og tradisjonsbærere fra Tibet siden 1992 og fikk audiens med Dalai Lama i 1996. Brekke har gjennomført kurs og forelesninger på universitet og høgskoler, for ulike faggrupper i kommunal-og fylkeskommunal sektor, for privat næringsliv, for leger, psykiatere, og annet helsepersonell på sykehus- og utenfor sykehus. Hun har jobbet med barn og unge og voksne i forhold til inkludering, utenforskap, mobbing, for innvandrere og flyktninger. 

Hennes undervisning har bredde og dybde fra ulike fagfelt, og får svært gode tilbakemeldinger.

Hva jeg jobber med

Foredrag

Workshop

Kurs

Mindfulness

Stressmestring

Kunstprosjekter

Inkludering

Artikler

Bøker

Pin It on Pinterest

Share This