Utdannelse

Mindfulness utdannelse

Lær deg de tradisjonelle og autentiske metodene fra Tibet. Oppstart vinter 2024.

Mindfulness har blitt allemannseie de siste årene, og benyttes både innenfor pedagogikk, psykologi og medisin i Vesten. Bruk av pusten og ulike avspenningsteknikker benyttes for å redusere stress, noe som det er forsket mye på de siste årene, gir en god effekt.

Tara Excellence er opptatt av å presentere de autentiske metodene fra Tibet, med komplette instrukser, overført fra generasjon til generasjon. Samtidig formidles aktuelle tema, som forskning om mindfulness og meditasjon, hvordan undervise ulike målgrupper: en kreativ metodikk for livsmestring for barn-unge, øvelser for stressmestring og livsglede.

Med røtter i buddhistisk filosofi og menneskesyn guides du trygt gjennom teori og praksis. Det filosofiske innholdet i buddhismen appellerer både til analytisk tenkning og er en invitasjon til selvrefleksjon, debatt og diskusjoner. Under intstruktørutdanningen «bruker du altså huet», vi mediterer, og kan oppnå et mer fokusert sinn og tankegang og hjelper oss i det daglige til å ta bedre valg for oss selv og andre.

 

Praktisk

Vi møtes til 4 digitale samlinger, 4 fysiske møter og avsluttende retreat på 4 dager i Nord-Norge. Nivå, Instruktørutdannelse Mindfulness/Shiné: Avansert.
Få tilsendt skoleplaner fra: post@taracenter.no.

 

Innhold

 • Du lærer de forberedende øvelsene som forbereder deg på å meditere, og støtter ditt fokus i meditasjon.
 • Du lærer teori om De fire områdene for mindfulness knyttet til kroppen, følelsene/ tankene, bevisstheten og virkelighetsoppfatningen.
 • Du lærer den tradisjonelle meditasjonspraksisen i Tibet, Shiné, som betyr «fred». også kalt Shamanta meditasjon.
 • Du lærer presise instruksjoner og teknikker, for å oppnå varig stabilitet og fred i sinnet, som også knyttes til visdomsaspektet i ditt sinn.
 • Du lærer hvordan du oppnår en dypere meditasjon, med mer kvalitet.

Med røtter i buddhistisk filosofi og menneskesyn guides du trygt gjennom teori og praksis. Det filosofiske innholdet i buddhismen appellerer både til analytisk tenkning og er en invitasjon til selvrefleksjon, debatt og diskusjoner. Under intstruktørutdanningen «bruker du altså huet», vi mediterer, og kan oppnå et mer fokusert sinn og tankegang og hjelper oss i det daglige til å ta bedre valg for oss selv og andre. 

Den tradisjonelle (thanka) maleriet overfor, viser den indre reisen, symbolsk fremstilt, hvor den blå elefanten er et symbol på vårt utemmede sinn. Gradvis endrer situasjonen seg, trinn for trinn, og øverst i maleriet er elefanten helt hvit. Munken symboliserer den som mediterer. I starten løp munken etter elefanten for å få kontroll over den, og til slutt sitter han på elefanten, og den lystrer ham. Dette er den mentale reisen for å oppnå shinè/indre fred som vedvarer, fremstilt gjennom symboler i maleriet.

Priser og påmelding

Pris og påmeldingsskjema kommer snart

 • Ved påmelding skal du legge ved ett dokument på 1 side der du skriver litt om deg selv og din motivasjon for å ta denne utdannelsen.
 • Betalingsplan er tilgjengelig,

Assistenter

 • Administrasjon, økonomi/praktisk: Shirin Kabiri. Hjelper deg med betalingsordningen og andre spørsmål.
 • Teknisk: Andreas Gjærum.
 • Faglig: Lise-Julianne Gerhardsen.

Tillegg

 • Aase-Hilde Brekkes bøker kan kjøpes i forbindelse med forelesninger og workshop.
 • Ved ønske om oppfølging avtaler vi forløp, antall ganger, pris etter kartlegging av behov.
 • Reisekostnader, overnatting, diett og mva. kommer i tillegg til prisene oppgitt ovenfor.
 • Det kan utarbeides egne arbeidsoppgaver og oppfølging i etterkant til alle kurs og verksted.
  Timespris: 1500 + mva. I tillegg til priser oppgitt overfor.

*For mindre og ideelle organisasjoner starter prisene på 15.000 og oppover.

Om Aase-Hilde

Ved Taracenter underviser vi både i metoder passer som best for de som ønsker å følge den buddhistiske leveveien, andre metoder er mer åpne og uavhengige praksiser. Undervisningen er delt inn in: Nybegynner, Øvet og Avansert.

Aase-Hilde Brekke er hovedlærer under instruktørutdanningen og hun har mottatt undervisning fra flere av Tibets mestere. Hennes hovedlærer er Tulku Lobsang Rinpoche. Rinpoche oppfordret Aase-Hilde til å opprette et uavhengig Taracenter, og å undervise og sertifisere sine egne studenter.

I 2012 skrev hun boken Mindfulness In Daily Life (Emtiness Verlag, Vienna, 2012), på vegne av Tulku Lobsang Rinpoches undervisning, og boken har blitt tatt godt imot i Europa og USA. Hun har studert tibetansk rituell maskedans Cham i tibetanske klostre i eksil i India.


Aase-Hilde har tung fagkunnskap og har lang erfaring med meditasjon. Hun evner å forenkle komplekse filosofiske tanker til forståelige begrep slik at deltakerne får med seg hovedinnholdet, for å etterleve det selv, og lære andre metodene.

Aase-Hilde gjennomfører også såkalte buddhistiske tilfluktsseremonier. Det er selvsagt frivillig, og ikke noe du må, selv om du deltar på Taracenteres instruktørutdanning.

Hun er utdannet pedagog, har en master i teatervitenskap, en bacchelor i religionsvitenskap.

Pin It on Pinterest

Share This