Foredrag og kurs

Inkludering og kreativitet

En forelesning som handler om håp og om å se muligheter!

Noe av det viktigste vi gjør for barn, ungdommer og voksne som har falt «utenfor», eller av ulike grunner ekskluderes er å skape håp og tro på at det nytter, og gi verktøy for mestring. I tillegg må en skape arenaer for tilhørighet og mulighet til å bidra ut fra sine forutsetninger.

I forelesningen får du høre om ungdommer med rusproblem som skapte et kunstprosjekt, om mobbing i klassen som forsvant ved hjelp av teater og lek, om opplæring i norsk av innvandrere og flyktninger ved hjelp av rollespill. Forelesningen formidler også glimt fra jobbsøkerkurs for innvandrere og nordmenn som har vært ute av jobb og som leter etter “kodene” for å bli inkludert og tatt seriøst på arbeidsmarkedet.

I forelesningen presenteres både praksisnære eksempler og forskning om kunstens og kulturens muligheter i forebyggende arbeid og intervensjoner. Forelesningen setter også søkelyset på holdninger i utdanningssystemet og samfunn, og hva som må til for å redusere hindringene for deltakelse.

 

Metodikk

Kulturfeltet tilbyr mange metoder som kan forløse individers og gruppers ressurser til positive endringer. Gjennom bruk av estetiske læringsprosesser kan vi utvide og omfavne ulikhet.

Forelesningen kan skreddersys organisasjonens ønsker og behov.

Priser og bestilling

Skreddersydde opplegg

Forelesning med eller uten workshop og med en varighet som passer dere. Ta kontakt for pristilbud. For å sikre at dere er fornøyde med resultatet kartlegges behovene grundig og opplegget skreddersys for dere. Konfidensialitet er selvsagt, noe den skriftlige kontrakten mellom partene også inneholder. Når vi er enige om hva dere ønsker å oppnå, skreddersys kursinnholdet for maksimalt utbytte.

  Tillegg

  • Aase-Hilde Brekkes bøker kan kjøpes i forbindelse med forelesninger og workshop.
  • Ved ønske om oppfølging avtaler vi forløp, antall ganger, pris etter kartlegging av behov.
  • Reisekostnader, overnatting, diett og mva. kommer i tillegg til prisene oppgitt ovenfor.
  • Det kan utarbeides egne arbeidsoppgaver og oppfølging i etterkant til alle kurs og verksted.
   Timespris: 1500 + mva. I tillegg til priser oppgitt overfor.

  *For mindre og ideelle organisasjoner starter prisene på 15.000 og oppover.

  Om Aase-Hilde

  Aase-Hilde Brekke er pedagog, religionsviter, teaterviter, billedkunstner, filmskaper, forfatter og selvstendig forsker innenfor sosialpsykologiske emner som livsmestring, inkludering og estetiske læringsprosesser. Hun har jobbet og forelest på nasjonalt nivå for Norsk Kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kultur og omsorg, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Norske Kunstforeninger, Nasjonalmuseet, med flere.

  Brekke deltar i forskningsgruppen Filosofi, kunst og kultur ved Oslo Met, Nordic Art and Health Research network. Hun deltok i Buddhist Studies Group, ved UIO og Asian Medicine, ved medisinsk institutt, UIO. Brekke har mottatt støtte til ulike kunst-kultur og foskningsprosjekter en rekke ganger, bla. Norges Forskningsråd, UD, Kulturdepartmentet, Norsk Kulturråd, Norsk Kulturfond med flere.

  Pin It on Pinterest

  Share This