I det følgende presenteres en liste over utmerkelser, stipend, utmerkelser prosjektstøtte til Aase-Hilde Brekke, Tara Media og tarateater. Aase-Hilde Brekke har mottatt stipend, utmerkelser og...

les mer