Foredrag og kurs

ABC Stress ned

Arbeidsglede og bedre fokus! 
Et foredrag om viktigheten av forebyggende helse på arbeidsplassen.

Mange bedrifter opplever høyt sykefravær og høyt stressnivå. Stress på arbeidsplassen kan forsterke en rekke fysiske plager. En studie publisert av Folkehelseinstituttet i 2008 viser at det også er en sammenheng mellom stort tidspress og psykiske problemer. Det er ikke ett enkelt svar på hvordan en bedrift kan eller bør håndtere sykefravær og stress, men undersøkelser viste at det ble en 50% nedgang i sykemeldinger ved systematisk bruk av mindfulness (Den Norske Lægeforening, De Vibe, 2015).

Kurs for leger og helsepersonell

Hvordan beholde roen i en krevende jobbsituasjon? Stressmestring og egenomsorg.

I en travel og krevende hverdag er det behov for ulike metoder og konkrete verktøy for å bevare roen og beholde fokus, engasjement og arbeidsglede. Stressreduksjon og egenomsorg kan gi overskudd til prioriterte arbeids-oppgaver. På kurset lærer du mentale øvelser og pusteteknikker for å håndtere indre- og ytre stress gjennom mindfulness/ oppmerksomt nærvær. Dette kan ved trening gi et klarere fokus, mer ro og selvinnsikt.

Inkludering og kreativitet

En forelesning som handler om håp og om å se muligheter!

Noe av det viktigste vi gjør for barn, ungdommer og voksne som har falt «utenfor», eller av ulike grunner ekskluderes er å skape håp og tro på at det nytter, og gi verktøy for mestring. I tillegg må en skape arenaer for tilhørighet og mulighet til å bidra ut fra sine forutsetninger. Det presenteres både praksisnære eksempler og forskning om kunstens og kulturens muligheter i forebyggende arbeid og intervensjoner. Forelesningen kan skreddersys organisasjonens ønsker og behov

Performancekunst

Billedkunstens stygge andunge?

Performance Art- på norsk: performancekunst, ble anerkjent som egen kunstform i løpet av 1970-tallet innenfor billedkunsten. Forløperne til performancekunst kan imidlertid spores både fra den historiske avantgarden fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet med ulike sceniske stunts, improvisasjoner og provokasjoner og har utgangspunkt også i teateret. får se foto, video og du får levende og detaljrike beskrivelser av både vakre, absurde og grensesprengende opptredener.

Om Aase-Hilde

Aase-Hilde Brekke er pedagog, religionsviter, teaterviter, billedkunstner, filmskaper, forfatter og selvstendig forsker innenfor sosialpsykologiske emner som livsmestring, inkludering og estetiske læringsprosesser. Brekke har studert mindfulness, ulike meditasjonsformer og tibetansk rituell maskedans Cham, fra autentiske lærere og tradisjonsbærere fra Tibet siden 1992. Hennes undervisning har bredde og dybde fra ulike fagfelt, og får svært gode tilbakemeldinger.

Pin It on Pinterest

Share This