Foredrag og kurs

ABC Stress ned

Arbeidsglede og bedre fokus! 
Et foredrag om viktigheten av forebyggende helse på arbeidsplassen.

Mange bedrifter opplever høyt sykefravær og høyt stressnivå. Stress på arbeidsplassen kan forsterke en rekke fysiske plager. En studie publisert av Folkehelseinstituttet i 2008 viser at det også er en sammenheng mellom stort tidspress og psykiske problemer. Det er ikke ett enkelt svar på hvordan en bedrift kan eller bør håndtere sykefravær og stress, men undersøkelser viste at det ble en 50% nedgang i sykemeldinger ved systematisk bruk av mindfulness (Den Norske Lægeforening, De Vibe, 2015). Ved riktig og gjentatt trening på mindfulness kan gjøre en bedre rustet til å håndtere følelser, håndtere lettere depresjoner og dermed øke livskvaliteten.

Det kan altså lønne økonomisk både på kort og lang sikt å jobbe med forebyggende helse, ettersom det anslås i næringslivet at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader (SINTEF-NHO, 2011). Forelesningen kan gjennomføres for alle på arbeidsplassen eller tilpasses for ledere i mindre grupper. 

 

Innhold

 • Teori og bakgrunn: Hva er mindfullnes? 
Et religionsvitenskapelig overblikk om reisen fra buddhistisk praksis i Østen – til stressmestring og forskning i Vesten.
 • Praktiske pusteøvelser og mental trening for å takle indre uro, stress og få et bedre fokus.
 • Bedre balanse mellom tidsskjema og dialog. 
Praktiske øvelser i stemmebruk og kommunikasjon med utgangspunkt i et teatervitenskapelig perspektiv på roller og rolleforståelse.
 • Bedre balanse mellom jobb og fritid.
 • Musikk, kunstens og kulturens betydning for forebyggende helse.

Priser og bestilling

Skreddersydde opplegg

Forelesning med eller uten workshop og med en varighet som passer dere. Ta kontakt for pristilbud. For å sikre at dere er fornøyde med resultatet kartlegges behovene grundig og opplegget skreddersys for dere. Konfidensialitet er selvsagt, noe den skriftlige kontrakten mellom partene også inneholder. Når vi er enige om hva dere ønsker å oppnå, skreddersys kursinnholdet for maksimalt utbytte.

  Tillegg

  • Aase-Hilde Brekkes bøker kan kjøpes i forbindelse med forelesninger og workshop.
  • Ved ønske om oppfølging avtaler vi forløp, antall ganger, pris etter kartlegging av behov.
  • Reisekostnader, overnatting, diett og mva. kommer i tillegg til prisene oppgitt ovenfor.
  • Det kan utarbeides egne arbeidsoppgaver og oppfølging i etterkant til alle kurs og verksted.
   Timespris: 1500 + mva. I tillegg til priser oppgitt overfor.

  *For mindre og ideelle organisasjoner starter prisene på 15.000 og oppover.

  Om Aase-Hilde

  Aase-Hilde Brekkes forelesninger og veiledning inkluderer bredde og dybde fra ulike fagfelt og hun får svært gode tilbakemeldinger. Brekke har studert mindfulness og andre meditasjonsteknikker fra autentiske lærere og tradisjonsbærere fra Tibet siden 1992. Hun er pedagog, religionsviter, teaterviter, stiller ut kunst internasjonalt og er selvstendig forsker innenfor sosialpsykologiske emner som livsmestring og inkludering.

  Brekke utviklet kurs for leger og helsepersonell i 2014, og hun har også veiledet helsepersonell 1-1, for håndtering av utfordrende jobbsituasjoner siden 2005.
  Brekke har jobbet og forelest på nasjonalt nivå for Norsk Kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kultur og omsorg, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord Universitet, Norske Kunstforeninger, Nasjonalmuseet, med flere.
  Brekke deltar i forskningsgruppen Filosofi, kunst og kultur ved Oslo Met, Nordic Art and Health Research network. Hun deltok i Buddhist Studies Group, ved UIO og Asian Medicine, ved medisinsk institutt, UIO. Brekke har mottatt støtte til ulike kunst-kultur og foskningsprosjekter en rekke ganger, bla. Norges Forskningsråd, UD, Kulturdepartmentet, Norsk Kulturråd, Norsk Kulturfond med flere.

  Pin It on Pinterest

  Share This